Jubilate Deo

Već treću godinu Pučko otvoreno učilište Drniš u suradnji sa Gradskim pjevačkim zborom Neuma organizira festival sakralne zborske glazbe. Ovaj festival se održava u listopada u crkvi Gospe od Ružarija u Drnišu, a sudjeluje 6 zborova. Ovaj festival je izuzetno dobro prihvaćen.