ISUSE, SPOJI ME SA SVETIM ANTOM, 2018.

Igrokaz "ISUSE, SPOJI ME SA SVETIM ANTOM" izvela je Radionica u suradnji sa Srednjom školom Ivana Meštrovića u Drnišu kao dio školske priredbe za Dan škole dana 30. svibnja 2018., kao adaptiranu varijantu skeča televizije Laudato TV iz emisije "Božanstvena komedija" iste televizije.

Molitve upućene svetom Anti u našoj adaptaciji scenarija odnosile su se na školska zbivanja i molitve potrebitih učenika i nastavnika – na uspjeh na popravnim ispitima, potrebama za odlaskom na kavu za vrijeme nastave, na kašnjenje u školu, cigare koje su ostale u jaketi a nisu smjele, itd., a u sadržaju teksta se javljaju naši domaći likovi: učenici, vjeroučiteljica, ravnatelj, knjižničarka... Nastavnici koji su se prepoznali - nisu se ljutili, a kao što je rečeno na početku izvedbe - "svaka sličnost sa stvarnim osobama je, dakako, namjerna!".

Glumili su članovi "Malog meštra" koji su svi ujedno i učenici Srednje škole u Drnišu.

Uloge:

  • Sveti Ante: Petar Konsa
  • Isus: Tonka Burečić
  • Vjernice: Iva Grcić, Marija Dželalija, Marija Lučić

Izvor ideje za scenarij igrokaza: Laudato TV

Adaptacija: Robertina Hrstić

Inspicijenti: Matea Bikić i Mihaela Perković

Voditeljica Radionice: Robertina Hrstić

Fotografije: Ante Duilo

 

Objavljeno u Premijere